Consultanta

Consultanţă şi management de proiect în domeniul arhitecturii:

Biroul nostru de arhitectură şi proiectare oferă consultanţă personalizată pentru:

a) alegerea terenului sau în achiziţionarea construcţiilor vechi:

- poziţionarea sitului, dimensiune, deschidere la stradă, accese;

- retrageri obligatorii prin lege;

- procent maxim de ocupare a terenului POT;

- coeficient de utilizare a terenului CUT;

- înălţime maximă, aliniere la cornişe sau fronturi;

- calitatea terenului de fundare;

b) cu privire la viabilitatea unei investiţii – studiu de fezabilitate;

c) cu privire la sisteme constructive, materiale de construcţii;

d) întocmirea cărţii tehnice a construcţiei;

e) organizarea recepţiei lucrărilor executate;

f) în probleme de urbanism;

g) în probleme de patrimoniu, amplasament sau monumente istorice;

h) în probleme de peisagistică;

i) în domenii speciale, cum ar fi acustica, probleme deosebite de securitate la incendiu PSI;

j) etc;