Avizare si autorizare

 • Obtinere Certificat de urbanism

Primul pas din procesul de autorizare a lucrarilor de construire este obtinerea Certificatului de urbanism. Acesta nu permite construirea, ci informeaza cu privire la principalele caracteristici ale constructiilor ce se pot executa pe un teren (retrageri de la limitele proprietatii, alinieri, inaltime maxima, procent de ocupare a terenului, etc.) si enumera actele ce se vor depune pentru obtinerea autorizatiei de construire, inclusiv avizele si acordurile necesare (utilitati urbane, protectia mediului, aparare civila, etc.)

 • Obtinere avize si acorduri necesare

Pentru obtinerea Autorizatiei de constructie a casei este nevoie de obtinerea unor avize, cerute prin Certificatul de urbanism de la:

 • Mediu
 • Electrica;
 • Distrigaz;
 • Salubritate;
 • Romtelecom;
 • RADET
 • Pompieri;
 • Direcţia de Sănătate Publică Bucuresti/Ilfov;
 • Autoritatea Aeronautica Civila Romana – dacă terenul se află într-o zonă specială,
 • MapN – dacă terenul e în apropierea unui aeroport sau obiectiv militar,
 • SRI – dacă terenul e în proximitatea unui obiectiv SRI,
 • Ministerul Culturii şi Cultelor – dacă terenul e într-o zonă de interes arheologic;
 • Inspectoratul de Stat in Constructii
 • Precoordonare retele urbane
 • Precoordonare circulatii
 • Securitate la incendiu
 • Aparare civila
 • Obtinere Autorizatia de constructie/demolare

Obtinerea Autorizatiei de constructie este obligatorie pentru executarea unei constructii, ea se elibereaza de catre primariile aferente, numai dupa obtinerea  Certificatul de urbanism.

Proiectul tehnic completat cu detaliile de executie sta la baza executarii constructiei. Este interzisa executia unei constructii fara ca aceasta sa se faca fara urmarirea unui proiect tehnic.

Proiect tehnic si detaliile de executie (P.Th.+D.E.) este documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza la solicitarea investitorului, pe baza de contract, de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, inginer de instalatii) si care contine toate informatiile necesare executiei unei constructii.

Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) se constituie din parti ale proiectului tehnic (P.Th.) necesare si suficiente pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.

Va cuprinde:

 1. Piese scrise: deviz general, memorii, la care se vor anexa studiul geotehnic, referate pentru verificarea proiectului, fise si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor;
 2. Piese desenate – planuri generale si planse pe specialitati:

– arhitectura: planurile tuturor nivelurilor, acoperisului, fatade, sectiuni caracteristice;

– structura de rezistenta: fundatii si detalii de fundatii;

– instalatii: schemele coloanelor instalatiilor electrice, sanitare, termice.

Studiul geotehnic este o documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia terenului, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului, furnizand inginerului proiectant al structurii de rezistenta informatiile necesare pentru a dimensiona corect fundatia cladirii.

Verificarea proiectului se realizeaza de catre verificatori atestati MLPTL (acestia nu pot fi si autorii proiectului) pentru diferite specialitati (rezistenta, foc, siguranta in exploatare). In ceea ce priveste locuintele unifamiliale, doar referatul de verificare a rezistentei cladirii este necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Exceptie fac cladirile de importanta redusa (maxim S+P+1E) din mediul rural, pentru care nu este obligatorie verificarea proiectului.