Parcari Bucuresti

Hotărâre nr. 66/2006 București - privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare.

Informaţii extrase din legea de mai sus:

Capitolul I. PRINCIPII GENERALE

Art. 1. - Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare (numite în continuare Norme) se vor aplica la elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor pentru realizarea clădirilor și amenajărilor private pe teritoriul Municipiului București.

Art. 2. - Pentru construcțiile finanțate din fonduri publice, normelor de asigurare a numărului minim de parcaje se vor stabili prin procedura de avizare/aprobare a proiectului.

Art. 3. - Sunt prevăzute reglementări și pentru construcțiile existente pe lotizări anterioare intrării în viguare a Hotărârii Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism H.G. 525/1996, hotărâre ale cărei prevederi stau la baza prezentelor Norme.