Legea 350/2001

Lege nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Informaţii extrase din legea de mai sus:

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul[...] CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1) Teritoriul României este parte a avutiei nationale de care beneficiaza toti cetatenii tarii, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activitatile de amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbana durabila ale autoritatilor publice centrale si locale.
(2) Autoritatile administratiei publice sunt gestionarul si garantul acestei avutii, în limitele competentelor legale.
(3) În vederea asigurarii dezvoltarii echilibrate, coerente si durabile a teritoriului national, autoritatile administratiei publice locale îsi armonizeaza deciziile de utilizare a teritoriului, în temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice.
(4) Statul, prin intermediul autoritatilor publice, are dreptul si datoria de a asigura, prin activitatea de urbanism si de amenajare a teritoriului, conditiile de dezvoltare durabila si respectarea interesului general, potrivit legii.
(5) Gestionarea spatiala a teritoriului urmareste sa asigure indivizilor si colectivitatilor dreptul de folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului, conditii de locuire adecvate, conditii de munca, de servicii si de transport ce raspund diversitatii nevoilor si resurselor populatiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protectiei peisajelor naturale si construite, conservarea biodiversitatii si crearea de continuitati ecologice, securitatea si salubritatea publica, rationalizarea cererii de deplasari, calitate estetica si arhitecturala, protejarea identitatii arhitecturale si culturale a localitatilor urbane si rurale.
(la data 11-feb-2011 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonant urgenta 7/2011 )