LEGISLATIE

  • Lege nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
  • H.G.R. nr. 1739/2006 – pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
  • ORDIN nr. 3/2011 – pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.
  • H.G.R. nr. 560/2005 – pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, modificată cu Hotărârea Guvernului nr. 37/2006.